Contributie 2018

De contributie voor 2018 is hetzelfde als in de voorgaande jaren.

Lidmaatschap van Drenthe Beach kost 25 euro per beachseizoen. Voor dit bedrag krijg je de hele zomer door wekelijks training. Het beachseizoen begint direct na de meivakantie, en eindigt zodra de zomervakantie van de basisschool voorbij is.

Om toernooien te kunnen spelen (bijv. van het beachcircuit) zul je als lid bij de Nevobo geregistreerd moeten staan (iedereen die wedstrijden speelt in de zaal, is al geregistreerd bij de Nevobo). Mocht je geen lid zijn van de Nevobo, dan kun je dat alsnog worden via Drenthe Beach, en dat kost 12,50 euro. Meldt dat dan via  ledenadministratie@drenthebeach.nl .

Lidmaatschap

Als je je wilt aanmelden als lid van Drenthe Beach, vul dan een aanmeldingsformulier in:

Het ingevulde formulier kun je inleveren bij de trainer, of je scant het in en stuurt het naar  ledenadministratie@drenthebeach.nl 

Mocht je willen stoppen met beachvolleybal, vergeet dan niet om je lidmaatschap op te zeggen d.m.v. een mail naar  ledenadministratie@drenthebeach.nl 

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. 

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon, de beweegcoaches van de gemeente Westerveld vervullen deze rol. U kunt contact opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

______________________________________________________________________________________________________________